YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 81 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 tr 81 sách BT Sinh lớp 6

Tảo có vai trò quan trọng như

A. có thể làm thức ăn cho người và gia súc.

B. góp phần cung cấp thức ăn và ôxi cho động vật ở nước.

C. cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và làm thuốc.

D. cả A, B và C. 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Tảo có vai trò quan trọng như:

  • có thể làm thức ăn cho người và gia súc.
  • góp phần cung cấp thức ăn và ôxi cho động vật ở nước.
  • cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và làm thuốc….

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 81 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON