ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hoạt động của bơm Na+ - K+ để duy trì điện thế nghỉ như thế nào? 

  • A. Vận chuyển Ktừ trong ra ngoài màng giúp duy trì nồng độ K+ giáp màng ngoài tế bào luôn cao và tiêu tốn năng lượng.
  • B. Vận chuyển Ktừ ngoài trả vào trong màng giúp duy trì nồng độ K+ ở trong tế bào luôn tế bào luôn cao và không tiêu tốn năng lượng.
  • C. Vận chuyển K+ từ ngoài trả vào trong màng giúp duy trì nồng độ K+ ở trong tế bào luôn tế bào luôn cao và tiêu tốn năng lượng. 
  • D. Vận chuyển Na+ từ trong ra ngoài màng giúp duy trì nồng độ Na+ giáp màng ngoài tế bào luôn thấp và tiêu tốn năng lượng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Bơm này có nhiệm vụ chuyển K+ từ phía ngoài vào phía bên trong màng tế bào làm cho trì nồng độ K+ bên trong tế bào luôn cao hơn bên ngoài, từ đó duy trì được điện thế nghỉ.

  - Hoạt động của bơm tiêu tốn năng lượng.

  - Bơm này còn có vai trò trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động.

  - Bơm chuyển Na+ từ phía trong trả ra phía ngoài màng tế bào.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139735

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON