ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không đúng khi nói về điện thế hoạt động? 

  • A. Điện thế hoạt động là sự biến đổi điện thế nghỉ từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực.
  • B. Khi bị kích thích, cổng Na+ mở ra nên Na+ khuếch tán qua màng vào bên trong tế bào gây ra mất phân cực và đảo cực.
  • C. Cổng Kmở rộng, cổng Na+ đóng lại, K+ đi qua màng ra ngoài tế bào dẫn đến tái phân cực. 
  • D. Khi bị kích thích và tế bào thần kinh hưng phấn gây ra đảo cực và tái phân cực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi bị kích thích và tế bào thần kinh hưng phấn gây ra đảo cực.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139737

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF