YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9 trang 63 SBT Sinh học 11

Giải bài 9 tr 63 sách BT Sinh lớp 11.

Hình vẽ sau đây mô tả hệ thần kinh dạng ống ở người. Em hãy điền tên các bộ phận của hệ thần kinh dạng ống vào các ô hình chữ nhật trên hình và trình bày hoạt động của hệ thần kinh dạng ống?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

1. não

2. tủy sống

3. hạch thần kinh

4. dây thần kinh

  • Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc phản xạ (tiếp nhận và trả lời các kích thích).
  • Phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng ống gồm phản xạ không  điều kiện và phản xạ có điều kiện.
  • Số lượng phản xạ có điều kiện ngày một tăng → giúp động vật thích nghi hơn với điều kiện môi trường.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 63 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF