YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1trang 101 SBT Sinh học 11

Giải bài 1 tr 101 sách BT Sinh lớp 11

Dưới đây là sơ đồ điều hoà tạo trứng. Hãy điền hoocmôn thích hợp vào các vị trí 1, 2, 3, 4 và giải thích tại sao sự điều hoà tạo trứng được thực hiện theo cơ chế liên hệ ngược?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

1. FSH 

2. LH

3. Ostrogen

4. Progesterol

  • Sự điều hòa của trứng được thực hiện theo cơ chế liên hệ ngược vì để duy trì nồng độ hormon luôn hằng định, và thích ứng được với hoạt động của cơ thể và sự thay đổi của môi trường, phần lớn các hormon được bài tiết theo cơ chế điều khiển ngược.
  • Ngoài ra, sự bài tiết hormon còn được điều hoà theo nhịp sinh học và qua một số chất truyền đạt thần kinh. Tuy nhiên cơ chế điều hoà ngược vẫn là cơ chế chủ yếu, nhanh và nhạy.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1trang 101 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF