YOMEDIA
NONE

Bài tập 16 trang 105 SBT Sinh học 11

Giải bài 16 tr 105 sách BT Sinh lớp 11

Khi phụ nữ mang thai, nồng độ một số hoocmôn duy trì ở mức độ nào?

 

FSH

LH

Ơstrôgen

Prôgestêron

A.

thấp

thấp

cao

cao

B.

thấp

thấp

cao

thấp

C.

thấp

cao

cao

cao

D.

cao

cao

thấp

thấp

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16

Khi phụ nữ mang thai, nồng độ một số hoocmôn duy trì ở mức độ thấp, thấp, cao, cao.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 105 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON