YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 21 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 1 tr 21 sách GK Sinh lớp 11 NC

Các nguyên tố khoáng được hấp thụ từ đất vào cây theo những cách nào? Sự khác nhau giữa các cách đó? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Các chất khoáng ở trong đất thường tồn tại dưới dạng hòa tan và phân li thành các ion mang điện tích dương (cation) và ion mang điện tích âm (anion).
  • Chúng được hấp thụ vào cây qua hệ thống rễ là chủ yếu.
  • Có 2 cách hấp thụ các ion khoáng ở rễ là bị động và chủ động:

Hấp thụ thụ động 

Hấp thụ chủ động

Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp

Các chất được vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao

 

Không tốn năng lượng

Tốn nhiều năng lượng ATP

Có 2 cách: Khuếch tán qua màng sinh chất không dặc hiệu, khuếch tán qua kênh đặc hiệu

Luôn vận chuyển qua kênh đặc hiệu.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 21 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON