• Câu hỏi:

  ADN có hai mạch xoắn kép, đoạn mạch thứ nhất có trình tự các đơn phân 5 -ATTGGX-3, đoạn mạch kia sẽ là:

  • A. 5' -TAAXXG-3'
  • B. 3' -TAAXXG-5
  • C. 5' -UAAXXG-3'
  • D. 3' -UAAXXG-5'

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hai mạch pôlinuclêôtit của ADN có cấu trúc xoắn song song, liên kết bổ sung và ngược chiều nhau.

  Đoạn mạch thứ nhất có trình tự các đơn phân 5 -ATTGGX-3' thì đoạn mạch kia sẽ là: 3' -TAAXXG-5'. -» Đáp án B.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC