YOMEDIA
ZUNIA12

Tiến hành thí nghiệm dưới đây:

Lấy 4 ống nghiệm cho các thành phần vào như sau: ổng 1: lml dung dịch tinh bột 1% + lml nước bọt pha loãng 2-3 lần. ống 2: lml dung dịch tinh bột 1% T lml dung dịch saccaraza của nấm men. ống 3: lml dung dịch saccarôzơ 4% + lml nước bọt pha loãng 2-3 lân. ống 4: lml dung dịch saccarôzơ 4% + Iml dung dịch saccaraza của nấm men. Cho vào tủ ẩm 40°c trong khoáng 15 phút.

Cho thêm vào ống 1, 2 vài giọt thuốc thử lugol (iot); cho thêm vào ống 3, 4 vài giọt thuốc thứ Phelinh.

Khi nói về thí nghiệm trên, cỏ bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

 1. Thí nghiệm trên nham nghiên cửu tính dặc hiệu của enzym.
 2. Trong thí nghiệm trên có 4 cơ chất và 4 enzym.
 3. Thí nghiệm 1,3 xác định tính đặc hiệu của enzym ami laza.
 4. Ống nghiệm 2 xuất hiện màu xanh tím.
 5. Ống nghiệm 4 xuất hiện màu đỏ gạch.
 6. Ống nghiệm 3 xuất hiện màu đỏ gạch.

A. 1.                     B. 2.                         c. 3.                          D. 4.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • I. đúng. Vỉ thí nghiệm trên nhằm nghiên cứu tính đặc hiệu của enzym: enzym amilaza chỉ xúc tác phân giải tinh bột mà không phân giải saccarôzơ; enzym saccaraza chỉ phân giải saccarôzơ mà không phân giải tinh bột.

  II. sai. Vì thí nghiệm trên chỉ có 2 enzym là amilaza và saccaraza và 2 cơ chất là tinh bột và saccarôzơ.

  - Thuốc thử lugol có phản ứng màu với tinh bột xuất hiện màu xanh tím; nhưng không phản ứng với glucôzơ. Thuốc thử Phelinh có phản ứng màu với đường glucôzơ xuất hiện kết tủa màu đỏ gạch Cu2O nhưng không phản ứng với đường đôi saccarôzơ.

  - Kết quà thí nghiệm như sau:

  Ống nghiệm 1: chứa tinh bột và nước bọt pha loãng (chửa enzym amilaza) khi cho dung dịch lugol thì không xuất hiện màu. Vì tinh bột bị phân giải bởi enzym amilaza thành các phân tử dường glucózo.

  III. đủng. Vì ống nghiệm 3: chứa đường saccarózo và nước bọt pha loăng (chứa enzym amilaza) khi cho dung dịch Phelinh vào thì không xuất hiện màu đỏ gạch. Vì saccarozo không bị phân giải bởi enzym amilaza.

  Ống nghiệm 2: chứa tinh bột và saccaraza khi cho dung dịch lugol thì xuất hiện màu xanh tím. Vì tinh bột không bị phân giải bởi enzym saccaraza.

  Ống nghiệm 4: chứa đường saccarôzo và saccaraza khi cho dung dịch Phelinh thì xuât hiện kêt tủa màu đỏ gạch Cu2O. Vì saccaraza phân giải saccarózo thành glucózo.

  Ý VI sai, vì ở ống nghiệm 3 saccarozo không bị phân giải bởi enzym amilaza nên saccarôzo không phản ứng vói thuốc thử Phelinh.

  —» Đáp án B.

    bởi thúy ngọc 21/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON