YOMEDIA
ZUNIA12

Giải Bài tập 5 trang 84 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải Bài tập 5 trang 84 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Bổ sung thông tin vào Hình 2 để hoàn thành sơ đồ về mối quan hệ giữa pha sáng và pha tối của quá trình quang hợp.

Hình 2. Sơ đồ mối quan hệ giữa pha sáng và pha tối

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Quá trình quang hợp gồm pha sáng và pha tối. Pha sáng diễn ra ở thylakoid, biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH và giải phóng O2 tử quá trình quang phân ly nước. Pha tối diễn ra ở chất nền lục lạp, sử dụng năng lượng từ pha sáng để đồng hóa CO2 thành C6H12O6.

Lời giải chi tiết:

(1) Màng thylakoid

(2) Chất nền lục lạp

(3) ATP, NADPH

(4) NADP+, ADP

(5) O2

(6) C6H12O6

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải Bài tập 5 trang 84 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON