YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 3 trang 53 SBT Sinh học 10 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 3 trang 53 SBT Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Để biểu diễn sự tăng giảm nồng độ các chất trong quá trình quang hợp ở thực vật khi được chiếu sáng và khi bị che tối, một bạn học sinh đã vẽ đồ thị sau:

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy xác định tên của chất 1 và 2. Dựa trên cơ sở nào dể bạn học sinh vẽ được đồ thị trên?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Nghiên cứu thông tin kiến thức bài học.

Lời giải chi tiết:

Chất 1: APG; Chất 2: RiDP.

- APG được hình thành trong pha tối và khi che tối sản phẩm của pha sáng không đủ cho pha tối hoạt động nên APG không chuyển thành AlPG -> APG tăng. Trong suốt pha sáng chu trình Calvin, hàm lượng RiDP không đổi.

- RiDP nhận CO2 thành APG nhưng không được tái tổng hợp -> hàm lượng bị giảm.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 3 trang 53 SBT Sinh học 10 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON