YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 56 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 tr 56 sách GK Sinh lớp 10

Trình bày cấu trúc hóa học và chức năng của các phân tử ATP?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Thành phần hóa học:

  • 1 phân tử Bazơ nitơ Ađênin.
  • 1 phân tử đường Ribôzơ.
  • 3 nhóm phôtphat.
  • Các nhóm phôtphat mang điện tích âm nên có xu hướng đẩy nhau, làm cho 2 nhóm phôtphat ngoài cùng dễ bị phá vỡ giải phóng năng lượng.

Vai trò của ATP trong tế bào:

  • Cung cấp năng lượng cho các quá trình sinh tổng hợp của tế bào.

  • Cung cấp năng lượng cho quá trình vận chuyển các chất qua màng (vận chuyển tích cực).

  • Sinh công cơ học.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 56 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON