YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 56 SGK Sinh học 10

Giải bài 4 tr 56 sách GK Sinh lớp 10

Giải thích khái niệm chuyển hóa vật chất?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

  • Chuyển hóa vật chất là tập hợp tất cả các phản ứng hóa sinh xảy ra bên trong tế bào. Chuyển hóa vật chất là đặc tính nổi trội ở cấp tế bào được hình thành do sự tương tác của các loại phân tử có trong tế bào. Chính nhờ chuyển hóa vật chất mà tế bào mới có khả năng thực hiện được các đặc tính đặc trưng khác của sự sống như sinh trưởng, phát triển, cảm ứng và sinh sản. Chuyển hóa vật chất luôn kèm theo sự chuyển hóa của năng lượng.
  • Chuyển hóa vật chất bao gồm hai mặt:
    • Đồng hóa: là quá trình tổng hợp chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.
    • Dị hóa: là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản hơn.
  • Quá trình dị hóa cung cấp năng lượng để tổng hợp ATP từ ADP. ATP ngay lập tức được phân hủy thành ADP và giải phóng năng lượng cho quá trình đồng hóa cũng như các hoạt động sống khác của tế bào.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 56 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON