ON
ADMICRO
VIDEO

Thêm trạng ngữ cho câu - Ngữ văn 7


Qua bài soạn Thêm trạng ngữ cho câu giúp các em nắm rõ hơn về ý nghĩa và hình thức trạng ngữ. Ngoài ra biết vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập. Ôn lại các trạng ngữ đã học ở tiểu học và rèn luyện kĩ năng thêm trạng ngữ vào câu khi cần thiết.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1.1. Đặc điểm của trạng ngữ

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang. Tre ăn ở với người, đời đời, kiếp kiếp.

Tre với người như thế đã mấy nghìn năm. Một thế kỉ "văn minh", "khai hóa" của thực dân cũng không làm ra được một tất sắt. Tre vẫn phải còn vất vả mãi với người. Cối xay tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc.

a. Dựa vào kiến thức đã học ở bậc tiểu học, hãy xác định trạng ngừ trong mỗi câu trên.

 • Dưới bóng tre xanh 
 • Đã từ lâu đời
 • Đời đời, kiếp kiếp
 • Từ nghìn đời nay

b. Các trạng ngữ vừa tìm được bổ sung cho câu những nội dung gì?

 • Dưới bóng tre xanh: Xác định nơi chốn. 
 • Đã từ lâu đời: Xác định về thời gian 
 • Đời đời, kiếp kiếp: Xác định về thời gian 
 • Từ nghìn đời nay: Xác định về thời gian 

c. Có thế chuyến các trạng ngữ nói trên sang những vị trí nào trong câu?

 • Có thể chuyển các trạng ngữ nói trên lên vị trí đầu câu, cuối câu hay giữa câu.

1.2. Ghi nhớ

 • Về ý nghĩa. trạng ngữ được thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu.
 • Về hình thức:
  • Trạng ngữ có thể đứng đầu câu, cuối câu hay giữa câu.
  • Giữa trạng ngữ với chủ ngữ thường có một quãng nghỉ khi nói hoặc một dấu phẩy khi viết.

2. Soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu

Để nắm rõ hơn về ý nghĩa và hình thức trạng ngữ, các em có thể tham khảo bài soạn Thêm trạng ngữ cho câu.

 

-- Mod Ngữ văn 7 HỌC247

 

AMBIENT
1=>1