YOMEDIA
ZUNIA12

Viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề - Ngữ văn 10 Tập 1 Cánh Diều


Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường bắt gặp nhiều hiện tượng tích cực và tiêu cực, những tư tưởng, đạo lí cần trao đổvà phát biểu ý kiến. Bài học Viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề​ thuộc bộ sách Cánh Diều dưới đây sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng viết bài nghị luận về một vấn đề xã hội đồng thời bày tỏ quan điểm cá nhân của bản thân với một vấn đề cụ thể. Chúc các em có nhiều kiến thức thật bổ ích!

ANYMIND360
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

1.1. Kiểu bài

- Viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề là viết thu hoạch sau khi nghiên cứu về một đề tài đã thực hiện. 

1.2. Các lưu ý khi viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề

- Lựa chọn một vấn đề cần phải viết báo cáo tổng kết.

- Tiến hành nghiên cứu theo một quy trình: Xác định mục đích và cách thức nghiên cứu, thu thập và lựa chọn tài liệu; ghi chép, sử dụng các công cụ tra cứu như từ điển, sách, báo, Internet,...; tổng hợp kết quả nghiên cứu.

- Xây dựng dàn ý (đề cương) của báo cáo kết quả nghiên cứu. Đề cương của báo cáo kết quả nghiên cứu thường có các nội dung lớn sau đây:

a. Phần mở đầu

+ Nêu vấn đề (đề tài) được lựa chọn để nghiên cứu.

+ Lí do, mục đích và phương pháp nghiên cứu.

b. Phần nội dung

+ Lần lượt trình bày các kết quả nghiên cứu về đề tài đã chọn. Triển khai các lí lẽ, dẫn chứng, lập luận chứng minh cho các luận điểm được nêu ra.

+ Cách trình bày: Có thể trích dẫn ý kiến người khác, chú thích và sử dụng các phương tiện hỗ trợ phù hợp (bằng biếu, sơ đồ, thống kê về đối tượng nghiên cứu,...) để báo cáo sinh động hơn.

+ Nên có sự so sánh giữa các vấn đề được tìm hiểu, các vấn đề trong và ngoài phạm vi đề tài để tạo thêm sức thuyết phục cho báo cáo.

c. Phần kết luận

+ Khái quát ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề đã được trình bày.

+ Nêu các đề xuất, khuyến nghị của người nghiên cứu (nếu có).

- Cần mạnh dạn tìm hiểu, cố gắng để có được những phát hiện của riêng mình, trích dẫn đầy đủ, đúng quy cách, tránh việc đạo văn hoặc vay mượn từ công trình, bài viết của người khác mà không dẫn nguồn tài liệu. Phần cuối báo cáo nêu rõ các tài liệu tham khảo (nếu có).

Bài tập minh họa

Bài tập: Em hãy viết báo cáo kết quả nghiên cứu đặc điểm thơ Đường trong bài thơ Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến.

Hướng dẫn giải:

- Dựa vào phần nội dung các lưu ý khi viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề.

- Tìm kiếm dẫn chứng thông qua sách báo, internet.

Lời giải chi tiết:

Phần mở đầu

+ Giới thiệu chung về thơ Đường luật nói chung và thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật nói riêng.

+ Giới thiệu tác giả Nguyễn Khuyến và bài thơ Câu cá mùa thu.

Phần nội dung

+ Phân tích bố cục chung luật thất ngôn bát cú, các câu đề, thực, luận, kết và vai trò của chúng trong bài thơ Câu cá mùa thu. 

+ Giới thiệu vần, đối, niệm, luật trong thơ Đường luật (có thể lập bảng niệm, luật của thơ Đường luật); nêu tác dụng của các yếu tố hình thức trong việc thể hiện nội dung.

+ Phân tích sự sáng tạo về nội dung của tác giả Nguyễn Khuyến trong bài thơ.

Phần kết luận

Khái quát, tổng hợp lại vấn đề đã được trình bày.

 

Lời kết

- Học xong bài này, các em cần:

+ Nắm được kiểu bài và các lưu ý khi viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề.

+ Vận dụng viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề cụ thể.

Soạn bài Viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề Ngữ văn 10 tập 1 Cánh Diều

Bài học Viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề sẽ giúp các em nắm được kiểu bài và các lưu ý khi viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề. Để nắm được nội dung của bài học này, các em có thể tham khảo bài soạn dưới đây:

Hỏi đáp bài Viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề Ngữ văn 10 tập 1 Cánh Diều

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Ngữ văn 10 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON