YOMEDIA
IN_IMAGE

Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ - Ngữ văn 10


Để giúp các em nâng cao sự hiểu biết về phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ, cũng như củng cố thêm kĩ năng phân tích giá trị biểu đạt và sử dụng của hai phép tu từ, Học 247 mời các em tham khảo bài giảng Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ. Chúc các em có một bài giảng hay và ý nghĩa.

ADSENSE
AMBIENT
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Tóm tắt nội dung

Phép tu từ

Ẩn dụ

Hoán dụ

Khái niệm

Là biện pháp so sánh ngầm, đối chiếu hai đồi tượng, khi lấy tên gọi của đối tượng này để gọi đối tượng kia dựa vào nét tương đồng Là biện pháp dùng tên gọi của đối tượng này thay thế cho tên gọi của đối tượng khác trên cơ sở liên tưởng mối quan hệ lo-gic khách quan giữa hai đối tượng (dựa vào nét tương cận)
Tác dụng Cách diễn đạt mang tính hàm súc, cô đọng, giá trị biểu đạt cao, gợi những liên tưởng ý nhị, sâu sắc Diễn tả sinh động nội dung thông báo và gợi những liên tưởng, ý vị sâu sắc.

 

2. Soạn bài Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ

Để nâng cao sự hiểu biết về phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ, các em có thể tham khảo bài soạn Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ.

-- Mod Ngữ văn 10 HỌC247

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON