ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 20 SGK Lịch sử 9

Giải bài 2 tr 20 sách GK Sử lớp 9

Trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc bước sang thế kỉ XXI.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Thành tựu trong công cuộc cải cách mở cửa:

  • Tháng 12/1978, Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế- xã hội đất nước.
  • Sau 20 năm cải cách mở cửa (1979-2000) nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới:
    • Tổng sản phẩm trong nước tăng trung bình hàng năm 9,6%, đứng thứ 7 trên thế giới.
    • Đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.
    • Đối ngoại: bình thường hóa mối quan hệ với các nước, thu hồi chủ quyền Hồng Kông và Ma Cao.

Ý nghĩa:

  • Kinh tế phát triển nhanh, chính trị xã hội ổn định, địa vị Trung Quốc trên trường quốc tế được nâng cao.
  • Tạo điều kiện cho sự hội nhập của Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực đối với các nước và ngược lại.

 

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 20 SGK Lịch sử 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1