YOMEDIA

Bài tập Thảo luận trang 133 SGK Lịch sử 8 Bài 27

Bài tập Thảo luận trang 133 SGK Lịch sử 8 Bài 27

Nêu tên một số cuộc khởi nghĩa chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Ở Nam Kì: có cuộc đấu tranh của người Thượng, người Khơ me, người Xtiêng.
  • Ở miền Trung: có cuộc đấu tranh do Hà Văn Mao (người Mường), Cầm Bá Thước (người Thái) lãnh đạo.
  • Ở Tây Nguyên: các tù trưởng như Nơ-trang Gư. Ama Con, Ama Giơ-hao,... đã kêu gọi nhân dân rào làng chiến đấu suốt từ năm 1889 đến năm 1905.
  • Ở vùng Tây Bắc: đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Mông,... đã tập hợp dưới ngọn cờ của Nguyễn Quang Bích. Nguyễn Vãn Giáp, lập căn cứ kháng Pháp ở Lai Châu. Sơn La và hoạt động mạnh trên lưu vực sông Đà.
  • Ở vùng Đông Bắc Bắc Kì: bùng nổ phong trào của người Dao, người Hoa, tiêu biểu nhất là đội quân của Lưu Kì.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 133 SGK Lịch sử 8 Bài 27 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA