YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 39 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 3 trang 39 SBT Lịch Sử 8

Tình hình Nhật Bản nửa đầu thế kỉ XIX có điểm gì nổi bật ? Tình hình đó đặt ra cho nước này sự lựa chọn ra sao? Hãy liên hệ với tình hình chung ở các nước trong khu vực (Châu Á) và Việt Nam trong cùng thời kì lịch sử này.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

* Tình hình Nhật Bản nửa đầu thế kỉ XIX:

- Tình trang khủng hoảng bế tắc của chế độ phong kiến.

- Các nước đế quốc tăng cường can thiệp vào Nhật Bản, âm mưu xâm lược nước này.

* Tình hình đó đặt ra cho Nhật Bản sự lựa chọn: Hoặc tiếp tục duy trì chế độ phong kiến mục nát để trở thành miếng mồi cho thực dân phương Tây, hoặc canh tân để phát triển đất nước.

* Liên hệ:

- Đây là tình trạng chung của hầu hết các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 39 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON