YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 12 Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 12 về Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX - Lịch sử 8 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Chế độ phong kiến suy thoái.
  • B. Xã hội Nhật mâu thuẫn không đủ sức chống lại sự xâm nhập của Âu -Mỹ .
  • C. Để thoát khỏi nguy cơ bị xâm lược, Minh Trị Duy Tân đất nước .
  • D. A, B, C
  • A. Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, tập trung công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng.
  • B. Nhiều công ty độc quyền xuất hiện (công ty Mít xưi và Mít su bi si làm chủ nhiều ngân hàng, hầm mỏ, xí nghiệp, đường sắt, tàu biển).
  • C. Trên con đường chuyển sang giai đọan đế quốc chủ nghĩa, Nhật xâm lược thuộc địa mạnh mẽ, đến năm 1914 thuộc địa đã mở rộng rất nhiều,từ dó gọi chủ nghĩa đế quốc Nhật là “chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt”.
  • D. A, B, C
  • A. 1872-1879
  • B. 1904-1906
  • C. 1894-1895
  • D. 1912
  • A. Nhật từ 1 nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp.
  • B. Thoát khỏi sự xăm lược của phương Tây.
  • C. Trở thành một nước tư bản công nghiệp và đế quốc hùng mạnh.
  • D. A, B, C
  • A. Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, tập trung công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng.
  • B. Số tiền bồi thường chiến phí và của cải cướp được ở Triều Tiên và Trung Quốc
  • C. Do sự bóc lột tàn tệ của giới chủ nhân.
  • D. Anh hưởng của cách mạng Nga 1905
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF