YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 62 SGK Lịch sử 8

Giải bài 2 tr 62 sách GK Sử lớp 8

Lập bảng niên biểu tóm tắt phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống đế quốc phong kiến từ năm 1840 đến năm 1911?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Thời gian Phong trào Người lãnh đạo Kết quả
1851-1864 Thái bình thiên Quốc Hồng Tú Toàn Thất bại
1898 Cuộc vận động Duy Tân Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu chủ trương, vua Quang Tự đứng đầu Thất bại
Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX Phong trào Nghĩa Hòa đoàn Nông dân Thất bại
1911 Cách mạng Tân Hợi Trung Quốc Đồng minh hội Thắng lợi nhưng không triệt để

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 62 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON