ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.5 trang 31 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.5 trang 31 SBT Lịch Sử 8

Nguyên nhân khiến phong trào Duy Tân thất bại là 

A. Phòng trào diễn ra khi Trung Quốc đã bị các nước đế quốc nô dịch.

B. Phái duy tân thiếu kiên quyết, triệt để trong quá trình thực hiện mục tiêu.

C. Lực lượng của phái Duy Tân quá yếu, không dựa vào quần chúng, không phát động phong trào cách mạng trong quần chúng.

D. Thế lực phong kiến bảo thủ đứng đầu là Từ Hi Thái Hậu, còn rất mạnh.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.5

 
 

Nguyên nhân khiến phong trào Duy Tân thất bại là lực lượng của phái Duy Tân quá yếu, không dựa vào quần chúng, không phát động phong trào cách mạng trong quần chúng.

Chọn: C

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 31 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1