YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 32 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 2 trang 32 SBT Lịch Sử 8

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chứ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ cuộc "Chiến Tranh thuốc phiện" (1840- 1842) mở đầu cho quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc. 

2. ☐ lãnh đạo phòng trào Duy Tân ở Trung Quốc những năm cuối thế kỉ XIX là vua Quang Tự.

3. ☐ sáng lập ra Trung Quốc Đồng minh hội là Viên Thế Khải.

4. ☐ chính sách thủ cựu, phản động của Triều đình Mãn Thanh là một nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho phòng trào cách mạng ở Trung Quốc thất bại.

5. ☐ Cách mạng Tân Hợi còn nhiều điểm hạn chế cho nên ít ảnh hưởng đến phong trào cách mạng của các nước trong khu vực.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Đúng: 1, 4

Sai: 2, 3, 5

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 32 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON