YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 33 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 5 trang 33 SBT Lịch Sử 8

Hãy trình bày ý nghĩa, tính chất và những hạn chế của Cách Mạng Tân Hợi (1911).

- Ý nghĩa:...

- Tính chất:...

- Hạn chế:...

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

- Ý nghĩa: Cách mạng Tân Hợi (1911) là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, do những người trí thức cấp tiến trong giai cấp tư sản và tiểu tư sản lãnh đạo, đã lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, có ảnh hưởng nhất định đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á.

- Tính chất: Cách mạng Tân Hợi (1911) là cuộc cách mạng dân chủ tư sản

- Hạn chế: 

+ Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân, một trong những vấn đề cơ bản của cách mạng. Chính vì vậy, họ không động viên được đông đảo quần chúng nông dân tham gia. 

+ Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến, mà chỉ thỏa hiệp. Việc đem toàn bộ chính quyền cách mạng giao cho Viên Thế Khải, là một minh chứng.

+ Chưa đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược, chưa đấu tranh giành lại quyền lợi của dân tộc. 

+ Ngoài ra, các hạt nhân lãnh đạo đồng minh hội hãy còn non yếu về mặt đường lối và tổ chức, nên sự phối hợp hãy còn lỏng lẻo, nhiều khi tư tưởng cũng không đồng nhất.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 33 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON