YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.2 trang 31 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.2 trang 31 SBT Lịch Sử 8

Trung Quốc bị chia xẻ bởi các nước tiêu biểu như:

A. Anh, Nhật Bản, Hà Lan, I-ta-li-a.

B. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản

C. Nga, Mĩ, Ca-na-da, Nhật Bản 

D. Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật Bản 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.2

Trung Quốc bị chia xẻ bởi các nước tiêu biểu như Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật Bản.

Chọn: D

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 31 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON