YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận 2 trang 62 SGK Lịch sử 8 Bài 10

Bài tập Thảo luận 2 trang 62 SGK Lịch sử 8 Bài 10

Nêu những kết quả và hạn chế của Cách mạng Tân Hợi (1911).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Kết quả:
    • Cách mạng lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hơn 2000 năm ở Trung Quốc, thiết lập một nhà nước Cộng hòa - Trung Hoa dân quốc.
    • Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc và có ảnh hưởng đáng kể đối với phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á.
  • Hạn chế: Là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để:
    • Không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc, không tích cực chống phong kiến.
    • Chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến, không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 2 trang 62 SGK Lịch sử 8 Bài 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON