YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.4 trang 31 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.4 trang 31 SBT Lịch Sử 8

Cuối thế kỉ XIX, những người theo phái Duy Tân của Trung Quốc chủ chương 

A. Cải cách chính trị, thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến.

B. Chấn hưng kinh tế, phát triển nền kinh tế tư bản dân tộc

C. Cải cách văn hoá, bài trừ những thủ tục lạc hậu 

D. Hợp tác với các nước tư bản phương Tây để phát triển nền kinh tế TBCN ở Trung Quốc. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

Cuối thế kỉ XIX, những người theo phái Duy Tân của Trung Quốc chủ chương cải cách chính trị, thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến.

Chọn: A

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 31 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON