YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.7 trang 31 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.7 trang 31 SBT Lịch Sử 8

Mục tiêu của Trung Quốc Đồng minh hội là gì?

A. Đánh đổ để quốc xâm lược, đưa đất nước phát triển theo con đường TBCN.

B. Đánh đổ phon kiếng, đem lại ruộng đất cho nhân dân

C. Đánh đổ phong kiến, khôi phục đất nước, thành lập Dân Quốc, chia ruộng đất cho nông dân.

D. Đánh đổ để quốc, phong kiến, chia ruộng đất cho nông dân.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.7

Mục tiêu của Trung Quốc Đồng minh hội là đánh đổ phong kiến, khôi phục đất nước, thành lập Dân Quốc, chia ruộng đất cho nông dân.

Chọn: C

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.7 trang 31 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON