ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.2 trang 34 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.2 trang 34 SBT Lịch Sử 8

Hầu hết các nước trong khu vực đã bị biến thành thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, ngoại trừ

A. In-đô-nê-xi-a

B. Xiêm

C. Mã-lai

D. Phi-lip-pin

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.2

Hầu hết các nước trong khu vực đã bị biến thành thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, ngoại trừ Xiêm.

Chọn: B

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 34 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON