ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 22 Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ
  • B. Mâu thuẫn giữa các phe phái phong kiến
  • C. Mâu thuẫn giữa bọn quan lại địa phương với nhân dân
  • D. Mâu thuẫn giữa nhân dân với nhà nước phong kiến
  • A. Góp phần làm cho nhà Lê nhanh chóng sụp đổ
  • B. Nhiều lần uy hiếp chiếm kinh thành
  • C. Có lần khiến vua Lê hoảng sợ, chạy khỏi kinh thành
  • D. Trước sau đều bị dập tắt
   
   
  • A. 1505-1509
  • B. 1505-1506
  • C. 1504-1509
  • D. 1505-1507
  • A. Lê Tương Dực
  • B. Lê Thái Tông
  • C. Lê Uy Mục
  • D. Lê Thánh Tông
  • A. Bắc Ninh, Hải Dương
  • B. Bắc Ninh, Nam Đinh
  • C. Bắc Ninh, Bắc Giang
  • D. Hải Phòng, Nam Định
 

 

YOMEDIA
1=>1