• Câu hỏi:

  Nạn đói 1517 diễn ra dữ dội nhất ở vùng nào?

  • A. Bắc Ninh, Hải Dương
  • B. Bắc Ninh, Nam Đinh
  • C. Bắc Ninh, Bắc Giang
  • D. Hải Phòng, Nam Định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC