• Câu hỏi:

  Dưới triều vua nào, Trịnh Duy Sản gây thành phe phái mới, đánh nhau liên miên suốt 10 năm trời

  • A. Lê Tương Dực
  • B. Lê Thái Tông
  • C. Lê Uy Mục
  • D. Lê Thánh Tông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC