• Câu hỏi:

  Thời kỳ khủng hoảng và suy vong của xã hội phong kiến phương Tây

  • A. Thế kỷ XV 
  • B. Thế kỷ XIV đến XVI
  • C. Thế kỷ XV đến XVI
  • D. Thế kỷ XV đến XVII

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC