ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1737 diễn ra cuộc khởi nghĩa lớn của nông dân ở Đàng Ngoài?

  • A. Khởi nghĩa Lê Duy Mật
  • B. Khởi nghĩa Hoàng Công Chất
  • C. Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương
  • D. Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 24409

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1