ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 19 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 1418-1427
  • B. 1425-1527 
  • C. 1423-1527 
  • D. 1426-1618
  • A. Dốc hết tài sản để chêu tập nghĩa sĩ.
  • B. Bí mật liên lạc với các nghĩa sĩ,hào kiệt.
  • C. Chọn Lam Sơn làm căn cớ khởi nghĩa. 
  • D. Các câu trên đều đúng.
   
   
  • A. Là nơi đồng bằng,dễ di chuyển.
  • B. Nơi địa linh nhân kiệt,nhiều người học giỏi.
  • C. Địa hình hiểm trở,nhiều dân tộc,nối liền đồng bằng và miền núi.
  • D. Các câu trên đềuđúng.
  • A. Nơi đất đai màu mỡ.
  • B. Đất rộng,người đông,địa hình hiểm yếu, dễ đánh Đông Đô
  • C. Địa thế ít thuận lợi.
  • D. Con người ở đây chăm chỉ làm ăn,không ham danh lợi.
  • A. Vua quan ăn chơi xa xỉ. 
  • B. Nội bộ giai cấp thống trị tranh giành quyền lực 
  • C. Quan lại địa phương hà hiếp,vơ vét của cải của dân
  • D. Các câu trên đều đúng.
 

 

YOMEDIA
1=>1