ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 11 Những chuyển biến về xã hội

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 11 về Những chuyển biến về xã hội online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Nam làm việc nặng, săn bắt Nữ làm việc nhẹ nhàng, ở nhà
  • B. Nam nữ chia đều công việc
  • C. Tất cả mọi việc Nam làm Nữ ở nhà chỉ việc nấu cơm
  • D. A, B đúng
  • A. Xã hội theo chế độ mẫu hệ
  • B. Hình thành làng bản, chiền chạ
  • C. Xã hội đã có sự phân giai cấp
  • D. A, B, C đúng
   
   
  • A. Thay chế độ phụ hệ sang mẫu hệ
  • B. Xã hội có sự phân công lao động
  • C. Xã hội có sự phân chia giai cấp
  • D. Công cụ lao động được cải tiến, phong phú, đa dạng.
  • A.  Thế kỷ VI đến thế kỷ II TCN
  • B.  Thế kỷ VII đến thế kỷ I TCN
  • C.  Thế kỷ VIII đến thế kỷ I TCN
  • D.  Thế kỷ VIII đến thế kỷ II TCN
  • A. Óc Eo, Sa Huỳnh, Đông Sơn
  • B. Óc Eo, Sa Huỳnh, Đồng Nai
  • C. Đông Sơ, Sa Huỳnh
  • D. Óc Eo, Sa Huỳnh
 

 

YOMEDIA
1=>1