RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Xã hội có gì đổi mới

  • A. Xã hội theo chế độ mẫu hệ
  • B. Hình thành làng bản, chiền chạ
  • C. Xã hội đã có sự phân giai cấp
  • D. A, B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>