• Câu hỏi:

  Sự phân công công việc như thế nào? 

  • A. Nam làm việc nặng, săn bắt Nữ làm việc nhẹ nhàng, ở nhà
  • B. Nam nữ chia đều công việc
  • C. Tất cả mọi việc Nam làm Nữ ở nhà chỉ việc nấu cơm
  • D. A, B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC