RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Những trung tâm văn hóa lớn được hình thành từ khi nào? 

  • A.  Thế kỷ VI đến thế kỷ II TCN
  • B.  Thế kỷ VII đến thế kỷ I TCN
  • C.  Thế kỷ VIII đến thế kỷ I TCN
  • D.  Thế kỷ VIII đến thế kỷ II TCN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>