ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 69 SGK Lịch sử 6

Giải bài 2 tr 69 sách GK Sử lớp 6

Nêu những thành tựu về văn hoá và kinh tế của Cham-pa.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Những thành tựu về văn hoá và kinh tế của Cham-pa:

  • Văn hoá: chữ viết, phong tục, tập quán, đặc biệt là những thành tựu về kiến trúc (tháp Chăm, thánh địa Mĩ Sơn).
  • Kinh tế: đạt trình độ ngang với các nước xung quanh: công cụ bằng sắt, trồng lúa một năm hai vụ, sử dụng sức kéo trâu bò, khai thác lâm thổ sản, đánh cá, buôn bán...

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 69 SGK Lịch sử 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1