YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 29 SGK Lịch sử 6

Giải bài 2 tr 29 sách GK Sử lớp 6

Những điểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy là gì? Em có suy nghĩ gì về việc chôn công cụ sản xuất theo người chết?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Những điểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy:

  • Biết sử dụng đồ trang sức.
  • Hình thành một số phong tục, tập quán.

Việc chôn công cụ sản xuất theo người chết chứng tỏ xã hội bắt đầu phân hóa giàu nghèo...

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 29 SGK Lịch sử 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1