YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.4 trang 34 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.4 trang 34 SBT Lịch Sử 6

Người ta tìm thấy nhiều nhất các hiện vật thuộc văn hoá Đông Sơn ở lưu vực các dòng sông như

A. sông Hồng, sông Lô.    

B. sông Mã, sông Cả.

C. sông Lô, sông Đà.    

D. sông Hồng, sông Mã, sông Cả.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

Người ta tìm thấy nhiều nhất các hiện vật thuộc văn hoá Đông Sơn ở lưu vực các dòng sông như sông Hồng, sông Mã, sông Cả.

Đáp án D

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 34 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON