YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.2 trang 34 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.2 trang 34 SBT Lịch Sử 6

Khái niệm dùng để chỉ một giai đoạn phát triển của xã hội loài người, trong đó người đàn ông giữ vai trò quyết định là

A. chế độ phụ hệ.    

B. chế độ phụ quyền,

C. chế độ gia trưởng.    

D. chế độ độc quyền.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.2

Khái niệm dùng để chỉ một giai đoạn phát triển của xã hội loài người, trong đó người đàn ông giữ vai trò quyết định là chế độ phụ hệ.  

Đáp án A

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 34 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON