ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 36 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 5 trang 36 SBT Lịch Sử 6

Cùng với sự phát triển của sản xuất và phân công lao động ở buổi đầu thời đại dựng nước Văn Lang, xã hội có những thay đổi ra sao ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Cùng với sự phát triển của sản xuất và phân công lao động, xã hội có những thay đổi như :

- Cuộc sống ổn định hơn, dân số tăng lên, nhiều thị tộc ở một vùng cùng làm cùng hưởng.

- Các làng, bản, chiềng, chạ ra đời. Dân cư nhiều làng, bản sống trong một khu vực lớn, có quan hệ với nhau hợp thành bộ lạc.

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 36 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1