ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 18 Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 18 về Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1