MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế nhờ chính sách nào của Tổng thống Ph. Rudơven?

  • A. Chính sách “thắt lưng buộc bụng”
  • B. Chính sách mới
  • C. Chính sách phát xít hóa bộ máy nhà nước
  • D. Chính sách trung lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế nhờ chính sách mới của Tổng thống Ph. Rudơven.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA