• Câu hỏi:

  Đặc điểm nổi bật trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ là

  • A. Đảng Cộng sản lãnh đạo bằng phương pháp bạo lực cách mạng  
  • B. Đảng Quốc đại lãnh đạo bằng biện pháp hòa bình
  • C. Đảng Cộng sản lãnh đạo bằng biện pháp hòa bình
  • D. Đảng Quốc đại lãnh đạo bằng phương pháp bạo lực cách mạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC