• Câu hỏi:

  Cuộc khủng hoảng kinh tế tg 1929 – 1933 đã để lại hậu quả nghiêm trọng nhất đối với tg là

   

  • A. Dư thừa hàng hóa do cung vượt quá cầu
  • B. Xuất hiện chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh
  • C. Nạn thất nghiệp tràn lan
  • D. Sản xuất đình đốn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC