ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tổ chức có vai trò tập hợp lực lượng đấu tranh phổ biến trong những năm 1936 – 1939 là

  • A. Mặt trận giải phóng dân tộc
  • B. Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh
  • C. Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống độc tài
  • D. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tổ chức có vai trò tập hợp lực lượng đấu tranh phổ biến trong những năm 1936 – 1939 là mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15659

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON