• Câu hỏi:

  Vua Hùng Vương đóng đô nước Văn Lang ở đâu? 

  • A. Luy Lâu (Thuận Thành - Bắc Ninh)
  • B. Thăng Long (Hà Nội) 
  • C. Bạch Hạc (Việt Trì - Vĩnh Phúc) 
  • D. Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC